Kurs operatora HDS Konin

Kurs operatora HDS Zapraszamy Państwa na kurs operatora HDS.

Kurs przygotowawczy do pracy w charakterze operatora żurawia przeładunkowego, popularnie nazywanego HDS. Hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) zamontowany na podwoziu samochodu ciężarowego umożliwia jego samodzielny załadunek oraz rozładunek przy transporcie tzw. ładunków ciężkich. Żurawie przeładunkowe z uwagi na szeroki zakres udźwigu wynoszący nawet 16 ton oraz wysuwane ramię są bardzo często wykorzystywane w wielu dziedzinach transportu drogowego.

Oferowane przez nas szkolenie pozwala uzyskać każdemu z uczestników niezbędną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne wymagane do zaliczenia państwowego egzaminu kwalifikacyjnego prowadzonego przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego oraz do późniejszego wykonywania pracy w charakterze operatora HDS. W trakcie szkolenia przykładamy szczególną wagę do utwalenia wiedzy oraz do bezpieczeństwa pracy z urządzeniami dźwigowymi.

Nasz program szkolenia uzyskał aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego co pozwala na uzyskanie uprawnień operatora HDS kategorii IIŻ lub podniesienie kwalifikacji dla osób posiadających niższą kategorię.

Dostosowujemy terminy szkoleń do wymagań naszych klientów, państwowy egzamin komisji Urzędu Dozoru Technicznego odbywa się na terenie naszej firmy co pozwala naszym kursantom na załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu. Po zaliczeniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).

Kurs obejmuje

– część teoretyczną (30 godz.)
– część praktyczną (20 godz.)
– niezbędne materiały szkoleniowe
– egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Wymagania

– ukończone 18 lat,
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie od lekarza o zdolności do udziału w kursie

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostała ofertą naszych szkoleń obejmującą:
Kurs operatora żurawia samojezdnego
Kurs operatora podestów ruchomych
Kurs operatora wózków widłowych
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych