Kurs operatora ładowarki teleskopowej

Kurs operatora ładowarki teleskopowej Zapraszamy Państwa na kurs operatora ładowarki teleskopowej.

Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o uprawnienia na wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem kategorii IWJO.

Kurs operatora ładowarki teleskopowej obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych i zakończony jest egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywne zaliczenie egzaminu, po którym zostają wydane imienne uprawnienia kwalifikacyjne UDT pozwala obsługiwać urządzenia w kategorii IWJO. Egzamin UDT odbywa się na terenie naszej firmy.

Wymagania

– ukończone 18 lat,
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie od lekarza o zdolności do udziału w kursie

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostała ofertą naszych szkoleń obejmującą:
Kurs operatora żurawia samojezdnego
Kurs operatora HDS
Kurs operatora podestów ruchomych
Kurs operatora wózków widłowych
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych