Kurs operatora podestów ruchomych

Kurs operatora podestów ruchomych Oferujemy kursy szkoleniowe na operatora podestów ruchomych potocznie zwanymi podnośnikami koszowymi, zwyżkami oraz nożycówkami. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego na operatora podestów ruchomych kursant otrzymuje bezterminowe uprawnienia UDT do obsługi wszystkich typów i marek podestów ruchomych w kategorii IP
Kategoria IP uprawnia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych, przewoźnych oraz samojezdnych. W zasadzie są to wszystkie urządzenia od podnośników nożycowych do montowanych na pojazdach podnośników koszowych.

Nasze szkolenia obejmują wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa pracy, postępowania w przypadku awarii oraz oczywiście obsługi podestów ruchomych. Staramy się aby każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu mógł bezproblemowo podjąć pracę w charakterze operatora podestów ruchomych.

Nasz program szkolenia uzyskał aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego.

Pełna organizacja kursów
Terminy szkoleń dostosowujemy do wymagań naszych klientów.
Państwowy egzamin komisji Urzędu Dozoru Technicznego odbywa się na terenie naszej firmy.
Po zaliczeniu egzaminu każdy z uczestników otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne UDT.

Kurs obejmuje

– część teoretyczną (30 godz.)
– część praktyczną (20 godz.)
– niezbędne materiały szkoleniowe
– egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Wymagania

– ukończone 18 lat,
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie od lekarza o zdolności do udziału w kursie

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostała ofertą naszych szkoleń obejmującą:
Kurs operatora żurawia samojezdnego
Kurs operatora HDS
Kurs operatora wózków widłowych
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych