Kurs operatora wózków widłowych

Kurs operatora wózków widłowych Zapraszamy Państwa na kurs operatora wózków widłowych.

Kurs z zakresu obsługi wózków widłowych – jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli obejmuje szkolenie uprawniające do obsługi wózków z wszystkimi rodzajami zasilania od benzynowych, również z zasilaniem gazowym do elektrycznych.

Nasz kurs operatora wózków widłowych kierujemy do osób, które chcą zdobyć uprawnienia oraz dla tych, którzy chcą posiadane umiejętności doskonalić.

Kurs obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi, bezpieczeństwa pracy, budowy wózków, wiadomosci o UDT oraz z zakresu ładunkoznawstwa i intensywne szkolenie praktyczne oferujące przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezstresowego podjęcia pracy w charakterze operatora wózków widłowych.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który odbywa się w siedzibie firmy oraz zaliczany jest na sprzęcie, na którym Państwo się uczyli. Zaliczenie egzaminu potwierdzane jest wydawaniem przez UDT imiennego zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania pracy na terenie całej Unii Europejskiej.

Wymagania

– ukończone 18 lat,
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie od lekarza o zdolności do udziału w kursie

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z pozostała ofertą naszych szkoleń obejmującą:
Kurs operatora żurawia samojezdnego
Kurs operatora HDS
Kurs operatora podestów ruchomych
Kurs operatora ładowarki teleskopowej
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych