Kurs operatora żurawia samojezdnego

Kurs operatora żurawia samojezdnego Zapraszamy Państwa na kurs operatora żurawia samojezdnego.

Organizujemy szkolenia przygotowawcze do uzyskania uprawnień na obsługę dźwigów samochodowych w kat. IIŻ.
Nasz program nauczania został zatwierdzony przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego

W trakcie szkolenia wykwalifikowana kadra szkoleniowa przygotuje Państwa do obsługi wszystkich typów żurawi samojezdnych oraz zaliczenia egzaminu przeprowadzanego przez państwową komisję Urzędu Dozoru Technicznego, którego zaliczenie jest niezbędne do uzyskania uprawnień wykonywania pracy operatora dźwigów samochodowych. Egzamin UDT odbywa się na terenie naszej firmy.

Kurs obejmuje

– część teoretyczną (30 godz.)
– część praktyczną (20 godz.)
– niezbędne materiały szkoleniowe
– egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego

Wymagania

– ukończone 18 lat,
– kserokopia dowodu osobistego
– zaświadczenie od lekarza o zdolności do udziału w kursie

Zapraszamy Państwa również na kurs operatora HDS